STEP – Student Trainee Exchange Programme

Detta ELSA projekt är din chans att få resa till ett annat land samtidigt som du spetsar ditt CV med nya juridiska erfarenheter.

STEP, Student Trainee Exchange Programme, är ELSA:s internationella praktikprogram och exklusivt för dig som medlem. Praktikplatserna anordnas av ELSA-grupper i hela Europa och ger dig möjlighet att göra praktik utomlands och använda dina juridiska kunskaper i praktiken. Praktikplatserna kan pågå mellan allt från två veckor till två år, och kan vara betalda eller med betalt boende. Vilka krav som ställs på språk- och juridiska kunskaper varierar mellan de olika praktikplatserna, men det finns platser att söka både för dig som är i början och i slutet av din utbildning.

Utlysningen av praktikplatser sker två gånger per år, en gång under vårterminen och en gång under höstterminen. Du hittar praktikplatserna och gör din ansökan på step.elsa.org.

Efter att du ansökt får du besked i god tid innan praktiken startar om du blivit antagen. Den lokala ELSA-gruppen som anordnat praktikplatsen finns på plats för att ta hand om dig under hela din praktiktid.

Ansökningsprocessen

EDUCATION LEVEL, LEGAL SKILLS AND LANGUAGE SKILLS

Genom ELSA:s praktikprogram STEP erbjuder vi våra medlemmar möjligheten att praktisera utomlands i allt från två veckor till två år. Platserna släpps två gånger årligen och ansökan sker via step.elsa.org där du även hittar de platser som finns att söka.

Innan praktikplatsen väljer vem de vill ha kommer alla inkomna ansökningar granskas av tre nivåer inom ELSA, först av den lokalt ansvariga därefter av den nationellt ansvariga och slutligen av den internationellt ansvariga VP STEP. För att din ansökan ska nå fram krävs det därför att du fyller i vilka “skills” du besitter samt vilken utbildningsnivå som du kommer att befinna dig på när praktiken ska börja för att matchas med praktikplatsen. Om du inte uppfyller deras krav så kommer den inte att vidarebefordras. Det är viktigt att du är ärlig när du fyller i detta och inte ansöker till STEP-platser som du inte kvalificerar dig till utan fokusera på dem som passar just dig! Tänk på att det kan komma att krävas att du bevisar de påståenden som du gör i din ansökan.

Nedan finner du en kortare förklaring av vad de olika kraven betyder. Om du fortfarande är osäker hur du bör kvalificera din kunskap så är du varmt välkommen att antingen kontakta din lokala ELSA-grupp eller VP STEP för ELSA Sweden på step@se.elsa.org.

LEGAL SKILLS

Praktikplatserna ställer även krav på att deras praktikant har vissa kvalifikationer, så kallade Legal Skills, vilket utgörs av grundläggande eller avancerad kunskap i diverse juridiska områden. Nedan finner du de tre nivåer av kunskap som du fyller i när du ansöker och som sedan matchas med praktikplatsen du har sökt med för att säkerställa att du har rätt kvalifikationer.

  • None– betyder att studenten inte har någon kunskap i det juridiska ämnet.
  • General– betyder att studenten har grundläggande kunskaper, personen har till exempel läst grundkursen i ämnet under termin 1-6 på juristprogrammet i Sverige.
  • Advanced– betyder att studenten har fördjupade kunskaper i ämnet till exempel genom att ha läst en fördjupningskurs, skrivit examensuppsats i ämnet eller skaffat sig praktisk arbetslivserfarenhet genom arbete eller praktik.

Är du osäker på vad dina kunskaper innebär så får du mer än gärna höra av dig till oss i ELSA så hjälper vi dig.

Nedan finner du en kortare förklaring av vad de olika kraven betyder. Om du fortfarande är osäker hur du bör kvalificera din kunskap så är du varmt välkommen att antingen kontakta din lokala ELSA-grupp eller VP STEP för ELSA Sweden på step@se.elsa.org.

LANGUAGE SKILLS

Alla praktikplatser kräver att studenten har vissa Language Skills. Många praktikplatser efterfrågar studenter som är flytande i engelska medan andra vill ha studenter som är flytande i franska eller tyska. Det finns också praktikplatser som kombinerar och kräver till exempel flytande engelska men endast “bra” kunskap i spanska.

Nedan finner ni de nivåer av Language Skills som kan efterfrågas av praktikplatsen:

  • Fluent–flytande kunskaper i skrift och tal
  • Good– goda kunskaper i skrift och tal
  • Basic– grundläggande kunskaper i skrift och tal