ELSA Delegations

ELSA har observatörsstatus hos flertalet institutioner och organisationer, vilket innebär att ELSA har rätt att åka som observatör på olika möten runtom i världen som bl.a. Council of Europe, FN samt deras organ och WIPO anordnar.

ELSA International kan inte åka iväg själva på alla dessa möten. Detta öppnar upp möjligheten för dig som är medlem i ELSA att ansöka om att få åka åt deras vägnar och observera/ta del av mötet som kan vara i alltifrån Geneve, New York, Paris och Strasbourg m.fl.

Varje möte har olika ämnen som ska diskuteras och varar olika länge. Läs således in dig på vad just du vill åka iväg på. Information om vilka platser som är möjliga att söka samt hur du söker hittar du på ELSA Internationals hemsida eller delegations.elsa.org