Våra samarbetspartners

Mer information till dig som extern

ELSA Stockholm samarbetar gärna med olika externer i olika projekt. Är du och ditt företag intresserad av att jobba tillsammans med föreningen i ett nytt eller redan existerande projekt? – Hör av dig till president.stockholm@se.elsa.org så pratar vi mer om hur ett samarbete kan se ut.