ELSA Day och IFP Week

ELSA Day är en dag (27 november) då hela nätverket kommer tillsammans för att uppmärksamma ett tema gällande mänskliga rättigheter och som går i linje med ELSA:s vision.

”All different, all together”

Varje medlemsland förhåller sig till temat men utformar ett event på egen hand. Vissa bjuder in en föreläsare som få upplysa om ämnet under ett frukostseminarium andra anordnar en paneldebatt osv. Temat för 2019 är Freedom of Expression Online där hela nätverket gått samman och fått till en video för att dra uppmärksamhet till frågan.

IFP (International Focus Program) syftar till att öka medvetenheten gällande ett visst tema i nätverket under en specificerad tidsperiod. Temat röstas fram av medlemmarna genom the ELSA Internationals föreningsstämma och det ska vara ett aktuellt ämne som har en anknytning till juridik. Ämnet ska även reflektera ELSA:s vision och öppna upp för diskussion.

Syftet är således att få alla lokalgrupper och nationella grupper i nätverket att organisera ett event med samma ämne. Detta för att få så stor spridning och påverkan som möjligt.

Temat som gäller för tillfället är Environmental Law. Detta då ämnet är högaktuellt inom många olika områden samt i allas vardag.